Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 

Artikel 1 | Koopovereenkomst

1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internetbestellingen nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever is bevestigd, is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de “internet winkelwagen". Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail aan het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres, een bevestiging per e-mail verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en/of de producten leveren.

1.2 De voorwaarden genoemd in artikel 1.1 gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer/opdrachtgever zich niet kan beroepen op onbekendheid van deze voorwaarden bij overeenkomsten.
 

Artikel 2 | Prijzen

2.1  Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Voor alle bestellingen zijn de geldende voorwaarden en prijzen op de dag van de opdrachtbevestiging van kracht.

2.3 Wij behouden ons het recht voor, voorwaarden en/of prijzen te wijzigen. Afnemers/opdrachtgevers zijn bevoegd om binnen 8 dagen na dagtekening van kennisgeving van gewijzigde voorwaarden of prijzen, de opdracht voor nog niet geleverde producten te annuleren.


Artikel 3 | Bijschriften, beschrijvingen, foto's en overige op de website

3.1 De bestelde producten worden, zoals ze in de catalogus worden omschreven en aangeboden geleverd.

3.2 De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het maken van deze website. Echter is Spikkel & Sproet niet aansprakelijk voor fouten in teksten en kleine afwijkingen in foto’s en afbeeldingen.

3.3 Alle foto's, afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van Spikkel & Sproet en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.


Artikel 4 | Betalen

4.1 De betaling kan geschieden via vooruitbetaling per bank, en dient binnen 8 dagen te worden voldaan. Uw bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling binnen is. Dit kan betekenen dat zodra u wacht met uw betaling de levertijd niet waargemaakt kan worden. De levertijd gaat in zodra de betaling is voldaan. Betalen kan ook via iDEAL, dan is de betaling meteen zichtbaar. Ook contant betalen (bij ophalen van uw bestelling) is ook mogelijk. Wilt u graag betalen ná ontvangst van uw bestelling, stuurt u dan een bericht naar ons e-mailadres voor afspraken en/of mogelijkheden.

4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent/blijft, is Spikkel & Sproet gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden.


Artikel 5 | Retour zenden/Ruilen

5.1 Er geldt bij Spikkel & Sproet een zichttermijn van 8 dagen. Deze gaat in vanaf het moment dat u uw bestelling ontvangen heeft. U kunt zonder opgaaf van reden uw pakket aan ons retourneren of ruilen. Voorwaarde is dat u dit eerst aan ons meldt per e-mail voordat u gaat retourneren. De producten dienen onbeschadigd en ongebruikt geretourneerd te worden. Dit geldt tevens voor de verpakking. Kosten van retourneren zijn voor uw eigen rekening. Dit geldt ook als u een product wilt ruilen. U betaalt in geval van ruilen dus twee keer de verzendkosten.

5.2 Het is niet mogelijk om gepersonaliseerde producten (bijvoorbeeld sieraden waar een naam op staat) te ruilen.


Artikel 6 | Annuleren van uw bestelling

6.1  Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. U dient een e-mail aan ons te zenden, waarin u aangeeft dat u uw bestelling wilt annuleren.

6.2  Tijdens de bedenktijd gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. U pakt het product slechts in die mate uit voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Spikkel & Sproet retourneren en wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.  


Artikel 7 | Leveringen/ levertijd

7.1 De levertijd bedraagt uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst betaling, en indien het product voorradig is. Valt de betaling in het weekend, dan begint de levertijd te lopen vanaf de eerste werkdag na het weekend. Feestdagen vallen niet onder de levertijd. Spikkel & Sproet tracht zo spoedig mogelijk producten te leveren, echter kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de levertijd.

7.2 De levering van producten geschiedt op dit moment in Nederland, Belgie en Duitsland. Overige landen op aanvraag via het contactformulier.


Artikel 8 | Verzendkosten

8.1 Brievenbuspost en Pakketten worden door Spikkel & Sproet aangeboden aan TNT Post/ Pakketservice. We rekenen voor brievenbuspost in Nederland € 2,50 - € 3,95 en voor pakketten in Nederland € 6,95. Bij bestelling van meerdere producten (en afhankelijk van het gewicht) wordt pakketpost berekend. Bij hele grote orders kunnen verzendkosten worden aangepast. Wij verzenden momenteel alleen in Nederland. Klanten uit overige landen kunnen een aanvraag doen via een e-mail of via het contactformulier.


Artikel 9 | Risico gedurende transport

9.1 Spikkel & Sproet besteedt veel aandacht aan de verpakking en het verzendklaar maken van de bestelling. Bij diefstal, verlies, breuk of andere schade gedurende het transport door TNT Post zal Spikkel & Sproet een passende oplossing bieden.


Artikel 10 | Schade en gebreken

10.1 Mocht een product direct na ontvangst schade of gebreken vertonen, dan zullen wij passende maatregelen treffen. Te denken hieraan valt reparatie of omruiling voor een nieuw product. Als een product eerder kapot gaat dan redelijkerwijs mag worden verwacht, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij vragen in bijna alle gevallen om fotomateriaal van de schade, zodat we de schade goed kunnen beoordelen.


Artikel 11 | Overmacht

11.1 Overmacht wil zeggen: elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van Spikkel & Sproet kan worden gevraagd.

11.2 In geval van overmacht, waaronder nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder tot enige schadevergoeding tegenover afnemer te zijn gehouden en zonder rechterlijke tussenkomst en bij enkele kennisgeving, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Artikel 12 | Gegevens koper/afnemer

12.1 De koper dient er voor te zorgen dat zijn of haar gegevens (zoals naam, e-mailadres, adresgegevens , bankrekeningnummer, enz.) volledig, juist en actueel zijn.

12.2 De koper garandeert dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.

12.3 De koper kan zijn gegevens via de website bekijken.


Artikel 13 | Privacyverklaring

13.1 Spikkel & Sproet garandeert dat de gegevens van de koper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

13.2 Spikkel & Sproet zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen. Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u op de hoogte te houden van bepaalde producten en diensten, zoals de nieuwsbrief, alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Spikkel & Sproet worden gewijzigd.

Spikkel & Sproet staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer: KVK 61835781

Laatst gewijzigd: 05-01-2018

©2014 - 2018 Spikkel & Sproet