Herroepingsrecht

Artikel 6

6.1  Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. U dient een e-mail aan ons te zenden, waarin u aangeeft dat u uw bestelling wilt annuleren.

6.2  Tijdens de bedenktijd gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. U pakt het product slechts in die mate uit voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Spikkel & Sproet retourneren en wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.