Privacybeleid


PRIVACYVERKLARING | SPIKKEL & SPROET
Spikkel & Sproet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Door een bestelling bij ons te plaatsen laat je bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder jouw persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden gegeven, bijvoorbeeld als je bij ons een product besteld of jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
Waarom gebruiken wij deze gegevens?
Spikkel & Sproet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Wij gebruiken jouw adresgegevens om de door jou bestelde artikelen op te kunnen sturen/bezorgen/leveren.
 • We sturen een e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals een ontvangstbevestiging en een verzendbevestiging van je order.
 • We bieden je de mogelijkheid om zelf een account aan te maken om het bestellen in de toekomst makkelijker te maken.
 • We zien/gebruiken je rekeningnummer om jouw betaling te checken of eventueel geld terug te storten als je de order retour stuurt. Je bankrekeningnummer is bekend bij ons zodra je betaald hebt via iDEAL of zelf het bedrag via bankbetaling hebt overgemaakt.
 • Spikkel & Sproet analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Spikkel & Sproet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

 • Bestellen via webshop
Spikkel & Sproet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 2 jaar worden al jouw gegevens gewist uit het bestellingenoverzicht die niet nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Bestellen via Facebook, e-mail of Whatsapp
Alle correspondentie via Facebook, e-mail en Whatsapp worden verwijderd zodra de bestelling is verzonden/geleverd, uiterlijk binnen 5 werkdagen na bestelling.
Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door Spikkel & Sproet in het bestellingoverzicht, en vervolgens alleen gebruikt/opgeslagen voor de Belastingdienst en de belastingaangifte. Hier geldt wel een wettelijke (administratieve) bewaartermijn van 7 jaar. Jouw e-mailadres wordt vaak niet eens opgevraagd/gebruikt, waardoor je geen ongevraagde reclame via e-mail zult ontvangen.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Spikkel & Sproet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met de volgene partijen werkt Spikkel & Sproet samen om de website draaiende te houden en alle bestellingen te kunnen verwerken/versturen:
Spikkel & Sproet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Heb je hier vragen over, stuur dan een e-mail naar info@spikkel-sproet.nl 

Nieuwsbrieven en abonnementen
Tot nu toe heeft Spikkel & Sproet geen nieuwsbrieven of andere reclame verzonden via e-mail. Alle klantgegevens uit het verleden zijn gewist en vanaf mei 2018 bouwen wij weer een nieuw bestand op. Je kunt je apart aan- en afmelden voor deze informatie, je zult nooit ongewenst e-mail berichten van ons ontvangen. Wij verkopen jouw persoonlijke informatie nooit door aan derde partijen voor marketingdoeleinden en gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor onze eigen nieuwsbrief.

Cookies
Spikkel & Sproet gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 
 • Wat is een Cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt zonder inbreuk te maken op jouw privacy. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 • Afmelden voor Cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spikkel & Sproet, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wat betekent dat nou? Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spikkel-sproet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Spikkel & Sproet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens
Spikkel & Sproet doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy waaronder dus jouw persoonlijke gegevens, te waarborgen. Wanneer je een bestelling plaatst of bij je account inlogt, gebruiken wij Secure Socket Layer (SSL) encryptie om deze informatie te beschermen. Ook e-mails (zoals een ontvangstbevestiging & verzendbevestiging) worden verstuurd via een beveiligde verbinding.

Spikkel & Sproet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spikkel-sproet.nl

Vragen? Neem contact met ons op!

 • Marinda de Geus / www.spikkel-sproet.nl / info@spikkel-sproet.nl

Deze privacyverklaring is aangepast op 23 mei 2018 te Hoorn